Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Amazona farinosa [latin]    Melamazon [norsk]   Mealy Parrot [engelsk]   1 Golfito skogsvei 23/2, 10 Carara 24/2, 10 Carara 25/2, 10 La Selva 1/3, 2 La Selva 2/3, flere ss 6/3, 10+ Lagarto 8/3, 2 Carara 11/3, 3 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazona farinosa [latin]    Melamazon [norsk]   Mealy Parrot [engelsk]   Sett jevnlig i Tambopataområdet 4.-10.9., noe mer uregelmessig i nedre del av Manu Road 15.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no