Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Amazona ochrocephala [latin]    Gulkroneamazon [norsk]   Yellow-crowned Parrot [engelsk]   Opptil 10+ Eco Amazonia 3.-5.9., 10+ TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no