Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Amazonoropendola [norsk]    Amazonian Oropendola [engelsk]   Gymnostinops bifasciatus [latin]   1 Eco Amazonia 3.9., 5+ TRC 7.-9.9., 5+ Pantiacolla 20. og 22.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no