Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Amazonparakitt [norsk]    White-eyed Parakeet [engelsk]   Aratinga leucophthalmus [latin]   10+ TRC 8.9., 5 Manu Road 16.9., 5+ Amazonia Lodge 18.-19.9., 5+ Pantiacolla 23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Amazonparakitt [norsk]    White-eyed Parakeet [engelsk]   Aratinga leucophthalmus [latin]   5+ Cruce Caballero 2.12., 1 Uruguai Prov. Park 2.12., 20 ss 3.12., 5+ Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no