Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Amazonugle [norsk]    Tawny-bellied Screech-Owl [engelsk]   Megascops watsonii [latin]   Hørt regelmessig øst for Andesfjellene.  1 sett TRC 8.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no