Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Amenore [norsk]    Fravær av menstruasjonsblødninger. Primær amenore, kvinnen har aldri hatt menstruasjoner. Sekundær amenore, kvinnen har tidligere hatt menstruasjoner.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Primær amenore [norsk]    Fravær av menstruasjonsblødninger hos kvinner som aldri har hatt menstruasjonsblødninger.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Sekundær amenore [norsk]    Fravær av menstruasjonsblødninger i minst 6 mnd. hos kvinner som tidligere har hatt regelmessige menstruasjoner.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken