Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Amfibolitt [norsk]    Omdannet mørk bergart som vesentlig består av mineralene plagioklas og amfibol.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse