Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Amfipode  [norsk]    Amphipoda [engelsk]   Amphipoda [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Amfipode  [norsk]    Gammarus wilkitzkii [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Amfipode  [norsk]    Amphipoda [engelsk]   Paramphithoe hystrix [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet