Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ammodytes tobianus [latin]    Småsil / tobis [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, silfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag