Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ammonium-2,4,6-trinitro-N-(2,4,6-trinitrofenyl)amid [norsk]    BENZENAMINE, 2,4,6-TRINITRO-N-(2,4,6-TRINITROPHENYL)-, AMMONIUM SALT [engelsk]   molekylformel: C12H8N8O12
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap