Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Ammoniumkromat [synonym]    Ammoniumkromat (VI) [norsk]   molekylformel: CrH8N2O4
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap