Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
amnion [med. el. latin]    fosterhinne [norsk]   Den innertse av de to fosterhinnene.Innenfor denne fosterhinnen ligger fostervannet med fosteret.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
hydramnion [med. el. latin]    Unormalt stor mengde fostervann (mer enn 1 liter). Dette fører til utspenning av morkaken og dermed kvinnens buk. Ved tvillingfødsler eller misdannelser hos fosteret er denne tilstanden vanlig.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Amnion, -is [latin]    fosterhinne [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen