Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Among us, the god most revered is Wealth, but so far it has no temple of its own [engelsk]    Quandoquidem inter nos sanctissima divitiarum maiestas, esti funesta pecunia templo nondum habitas [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom