Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Amoto quaeramus seria ludo [latin]    Joking aside, let us turn to serious matters [engelsk]   (Horace)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom