Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ampere [norsk]    Måleenhet for strømstyrke. Forkortes A. Strømstyrken er årsak til magnetiske felt.
Ordliste for helse, innemiljø og sykdom © M. Lande / sykavhuset.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
kilovoltampere [norsk]    kVA [forkortelse/akronym]   
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad