Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Amylnitritt [synonym]    Pentylnitritt [norsk]   NITROUS ACID, PENTYL ESTER [engelsk]   molekylformel: C5H11NO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap