Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Amyloid degenerasjon i hjernen [norsk]    ansamling av et spesielt protein som farges på samme måte som amyloid i de senile plakkene som er typiske for Alzheimers sykdom. Senile plakk og amyloid finnes også i hjernen hos aldrende, normale individer, men i mindre mengder. Amyloid antas å dannes ved utfelling av et peptid, betaamyloid, som har 40-42 aminosyrer og sannsynligvis stammer fra et spesielt protein i cellemembranen (amyloid precursor protein, APP). Betaamyloid antas å være nevrotoksisk. Amyloid kan nå merkes med en spesiell radioaktiv markør og påvises med SPECT eller PET, noe som gjør at det forskes mye på dennes substansen.
Demensordliste © Pfizer AS