Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Anarhichas lupus [latin]    Gråsteinbit  [norsk]   Atlantic catfish [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Anarhichas lupus [latin]    Gråsteinbit [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, steinbitfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag