Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Anarhichas minor [latin]    Flekksteinbit  [norsk]   Spotted catfish [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Anarhichas minor [latin]    Flekksteinbit [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, steinbitfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag