Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anas capensis [latin]    Kappand [norsk]   Cape Teal [engelsk]   Our only sighting was of 10 birds at Lake Bogoria 23/11. Most likely also present at Lake Nakuru 20/11, but the heavy rain prevented us from looking for them.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no