Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Anas discors [latin]    Blåvingeand [norsk]   Blue-winged Teal [engelsk]   CO, UT, MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anas discors [latin]    Blåvingeand [norsk]   Blue-winged Teal [engelsk]   15 dammer ved San Vito 21/2, 300 Presa de Cachi 4/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anas discors [latin]    Blåvingeand [norsk]   Blue-winged Teal [engelsk]   1 Huacarpay lake 11.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anas discors [latin]    Blåvingeand [norsk]   Blue-winged Teal [engelsk]   2 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no