Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anas gibberifrons [latin]    Gråkrikkand [norsk]   Grey Teal [engelsk]   Relativt vanlig, særlig i nord og omkring Deniliquin.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no