Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Anas penelope [latin]    Brunnakke [norsk]   Eurasian Wigeon [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anas penelope [latin]    Brunnakke [norsk]   Eurasian Wigeon [engelsk]   Ingen spesielt store flokker av arten ble registrert: 40 ind. ved Keoladeo 21.2. og 60 ved Agra 24.2. Var dagsbeste. Ble sett i små antall ved flere passende lokaliteter i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no