Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anas platyrynchos [latin]    Stokkand [norsk]   Mallard [engelsk]   To ind. Keoladeo 21.2., to ved Agra 24.2., fire ved Ganges 25.2. og to ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no