Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anastomose [norsk]    Sammenføying av et “rør” , f. eks. et blodkar eller en tarm etter at en del av det er fjernet pga. sykdom
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer