Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
anatomisk [bokmål]    anatomisk a2 som gjeld anatomi: eit anatomisk preparat preparat til demonstrasjon av til dømes musklar, nervar og årer som gjeld anatomi: eit anatomisk preparat preparat til demonstrasjon av til dømes musklar, nervar og årer
Bokmålsordboka © Universitetet i Oslo/Språkrådet
anatomisk [nynorsk]    anatomisk a2 som gjeld anatomi: eit anatomisk preparat preparat til demonstrasjon av til dømes musklar, nervar og årer som gjeld anatomi: eit anatomisk preparat preparat til demonstrasjon av til dømes musklar, nervar og årer
Nynorskordboka © Universitetet i Oslo/Språkrådet
Anatomisk [norsk]    som gjelder kroppens struktur.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma