Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Andean Cock-of-the-rock [engelsk]    Andesklippehane [norsk]   Rupicola peruviana [latin]   1M Machu Picchu 2.9., 1M + 2FF Cock-of-the-rock Lodge 13.9., 10+ ss 14.9., 2MM ss 15.9., 1M Manu Road 16.9., 10+ Cock-of-the-rock Lodge 23.-24.9., 1F Manu Road 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no