Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Andel i verdipapirfond [norsk]    En kunde som plasserer midler i et verdipapirfond får tildelt andeler i fondet. Antall andeler avhenger av fondets netto andelsverdi, som angir verdien av én andel i dette fondet på tegningstidspunktet. Hver andel i et verdipapirfond har samme verdi.
Ordliste for verdipapirfond © ODIN Forvaltning