Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Andropadus ansorgei [latin]    Pygmébylbyl [norsk]   Ansorge's Greenbul [engelsk]   Not too uncommon in Kakamega Forest: 1 bird at the pumphouse 25/11, 3-4 birds 26/11 and 5 the last morning 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no