Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anestesi [norsk]    bedøvelse
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Spinalanestesi [norsk]    Ryggmargsbedøvelse, innsprøyting av lokalbedøvende middel i subaraknoidalrommet i spinalkanalen i korsryggen; fremkaller bedøvelse av bena, skrittet og nederste halvdel av kroppen.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
Epiduralanestesi [norsk]    Ledningsanestesi ved innsprøyting av bedøvelsesmiddel inntil dura og nerverøttene fra ryggmargen, kan holdes ved like ved at man legger inn en tynn slange; særlig brukt ved fødsel.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda