Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Angio- [gresk]    kar- [norsk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen