Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anguis in herba [latin]    A snake in the grass [engelsk]   A treacherous person (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Latet anguis in herba [latin]    A snake lies in the grass [engelsk]   (Vergil)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom