Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Anisarchus medius [latin]    Rundhalet langebarn  [norsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Anisarchus, Lumpenus? medius [latin]    Rundhalet langebarn [norsk]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, hornkvabbefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag