Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anisognathus igniventris [latin]    Rødbuktanagar [norsk]   Scarlet-bellied Mountain-Tanager [engelsk]   15+ Manu Road 12.9., 3 ss 13.9., 5+ ss 25.9., 5 Abra Malaga 26.9., 10+ ss 27.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no