Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ankerheks [norsk]    Den sjakkel som festes i ankerbøylen (ankerringen).
Maritim ordliste © MaritimStart