Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anklageprinsippet [norsk]    Sentralt prinsipp i straffeprosessen som går ut på at..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no