Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anmodning [norsk]    Petition [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
forgjeves anmodning [norsk]    Fehlbitte [tysk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen