Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Annenhåndsmarkedet [norsk]    Det markedet hvor kjøp/salg av verdipapirer foregår. Aktørene i markedet er børsen, meglerne og investorene. Et annet navn på annenhåndsmarkedet er sekundærmarkedet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA