Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 40 omtrentlig(e)
kanon [norsk]    cannon, gun [engelsk]   (våpen og bestykning)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Canon [norsk]    (lat. styre) Den strengeste form for kontrapunkt. Etter en melodis utgangspunkt i en stemme, må alle påfølgende stemmer immitere den eksakte melodien (note for note), eller med bare minimale forandringer. Melodien må komponeres slik at den lyder riktig når den blir spilt opp imot seg selv. Imitasjonen kan begynne i en annen tonehøyde, men da må resten av notene også forandres til den nye tonehøyden. Canon'er vanligvis del i et større verk. Den kanskje mest berømte samling av canon'er finner man i Bach's "Musikalske offer". "Ro, ro, ro din båt" er et familiært eksempel på en canon.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)
Libanon [norsk]    Lebanon [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
2-Butanon [norsk]    2-BUTANONE [engelsk]    Metyletylketon [synonym]   molekylformel: C4H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Ditianon [synonym]    Dicyanoditioantrakinon [norsk]   NAPHTHO[2,3-b]-1,4-DITHIIN-2,3-DICARBONITRILE, 5,10-DIHYDRO-5,10-DIOXO-  [engelsk]   molekylformel: C14H4N2O2S2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
anonymity [engelsk]    anonymitet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
olecranon [med. el. latin]    albuespissen [norsk]   Den delen av albuebeinet (ulna) som ligger nærmest kroppen (proximalt), og som utgjør spissen i albueleddet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
2-Heksanon [norsk]    2-HEXANONE [engelsk]    Metylbutylketon [synonym]   molekylformel: C6H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Heptanon [norsk]    2-HEPTANONE [engelsk]    Metylamylketon [synonym]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-Heptanon [norsk]    3-HEPTANONE [engelsk]    Butyletylketon [synonym]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Pentanon [norsk]    2-PENTANONE [engelsk]    Metylpropylketon [synonym]   molekylformel: C5H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-Pentanon [norsk]    3-PENTANONE [engelsk]    Dietylketon [synonym]   molekylformel: C5H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Propanon [norsk]    2-PROPANONE [engelsk]    Aceton [synonym]   molekylformel: C3H6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
anonym FTP [norsk]    anonymous FTP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
2-Oksetanon [norsk]    2-OXETANONE [engelsk]    b-Propiolakton [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Anonym feil [norsk]    Skade som er oppstått, men der man ikke vet hvem som ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
anonym kanal [norsk]    anonymous pipe [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Sykloheksanon [norsk]    CYCLOHEXANONE [engelsk]    Anon, Cykloheksanon [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Syklopentanon [norsk]    CYCLOPENTANONE [engelsk]   molekylformel: C5H8O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
anonym bruker [norsk]    anonymous user [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anonym binding [norsk]    anonymous binding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anonym replika [norsk]    anonymous replica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
anonymous logon [engelsk]    anonym pålogging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
1-Brom-2-propanon [norsk]    2-PROPANONE, 1-BROMO- [engelsk]    Bromaceton [synonym]   molekylformel: C3H5BrO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1-Klor-2-propanon [norsk]    2-PROPANONE, 1-CHLORO- [engelsk]    Kloraceton [synonym]   molekylformel: C3H5ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
3-Metyl-2-butanon [norsk]    2-BUTANONE, 3-METHYL- [engelsk]    Metylisopropylketon [synonym]   molekylformel: C5H10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
5-Metyl-2-heksanon [norsk]    2-HEXANONE, 5-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
5-Metyl-3-heptanon [norsk]    3-HEPTANONE, 5-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C8H16O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4-Metyl-2-pentanon [norsk]    2-PENTANONE, 4-METHYL- [engelsk]    Metylisobutylketon [synonym]   molekylformel: C6H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Republikken Libanon [norsk]    Republic of Lebanon [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
2-Klor-1-fenyletanon [norsk]    ETHANONE, 2-CHLORO-1-PHENYL- [engelsk]   molekylformel: C8H7ClO
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2-Metylsykloheksanon [norsk]    CYCLOHEXANONE, 2-METHYL- [engelsk]    2-Metylcykloheksanon [synonym]   molekylformel: C7H12O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
anonym brukertilgang [norsk]    anonymous user access [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
4-Metylen-2-oksetanon [norsk]    2-OXETANONE, 4-METHYLENE- [engelsk]    Diketen [synonym]   molekylformel: C4H4O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,6-Dimetyl-4-heptanon [norsk]    4-HEPTANONE, 2,6-DIMETHYL- [engelsk]    Diisobutylketon [synonym]   molekylformel: C9H18O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
2,4-Dimetyl-3-pentanon [norsk]    3-PENTANONE, 2,4-DIMETHYL- [engelsk]    Diisopropylketon [synonym]   molekylformel: C7H14O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
anonym FTP-godkjenning [norsk]    anonymous FTP authentication [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Dekaklorpentasyklodekanon [norsk]    1,3,4-METHENO-2H-CYCLOBUTA[cd]PENTALEN-2-ONE, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6- DECACHLOROOCTAHYDRO- [engelsk]    Klordekon, Dekaklorpentacyklodekanon [synonym]   molekylformel: C10Cl10O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
4-Hydroksy-4-metyl-2-pentanon [norsk]    2-PENTANONE, 4-HYDROXY-4-METHYL- [engelsk]   molekylformel: C6H12O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
1,1,1,3,3,3-Heksafluor-2-propanon [norsk]    2-PROPANONE, 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUORO- [engelsk]    Heksafluoraceton [synonym]   molekylformel: C3F6O
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap