Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Anoreksi [norsk]    Vedvarende apetittløshet , her pga. kreft eller kreftbehandling
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Anoreksi [norsk]    navnet på en spiseforstyrrelse som kjennetegnes ved et sykelig behov for, og ønske om, å være tynn. Dette kan etter hvert føre til alvorlig avmagring.
Ordliste for psykisk helse © Morild.org / Sørlandets sykehus
anoreksi [norsk]    anorexia [med. el. latin]   Betyr appetittløshet. Anorexia nervosa er tilstand med spisevegring. Forekommer helst hos yngre kvinner.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Anoreksi  [norsk]    En spiseforstyrrelse eller sykdom med et unormalt høyt vekttap, ofte som følge av at personen ikke tar til seg nok næring, eller kaster opp all mat hun eller han får i seg.
Sex- og samlivsordliste © Samliv.net
anoreksi, anorexia nervosa [norsk]    anorexi [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad