Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anovulasjon [norsk]    Manglende eggløsninger.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken