Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 21 omtrentlig(e)
Anserinus [latin]    som hører til gås [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Adheranser [norsk]    Sammenvokstringer. Kan oppstå eller betennelser, endometrios eller tidligere operasjoner f. eks. i bukhulen.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
tangodanser [norsk]    tanguero [spansk]
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
Anser anser [latin]    Grågås [norsk]   Greylag Goose [engelsk]   1 Happy Island 5.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anser anser [latin]    Grågås [norsk]   Greylag Goose [engelsk]   Arten ble sett hver dag i Keoladeo med 350 ind. anslått den 19.2. Dessuten 100 ind. ved Yamuna den 24.2. Disse fuglene tihører underarten rubirostris.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anser, -eris [latin]    gås [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Anser indicus [latin]    Stripegås [norsk]   Bar-headed Goose [engelsk]   1000+ Koko Nor, ellers str Xining-Nangqian
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anser indicus [latin]    Stripegås [norsk]   Bar-headed Goose [engelsk]   Vanlig ved Keoladeo med 500 ind. 19.2. Dessuten min. 100 ved Bund Baretha 22.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nymfebladdanser [norsk]    Mottle-cheeked Tyrannulet [engelsk]   Phylloscartes ventralis [latin]   1 Machu Picchu 1.9., 10+ ss 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Nymfebladdanser [norsk]    Mottle-cheeked Tyrannulet [engelsk]   Phylloscartes ventralis [latin]   1 Calilegua 14.11., 1 Otamendi 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mergus merganser [latin]    Laksand [norsk]   Common Merganser [engelsk]   WY, ID
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hooded Merganser [engelsk]    Hjelmfiskand [norsk]   Lophodytes cucullatus [latin]   3 MM i eklipsedrakt Agency Lake - OR 23.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mergus merganser [latin]    Laksand [norsk]   Common Merganser [engelsk]   Koko Nor, str Nangqiang-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mergus merganser [latin]    Laksand [norsk]   Common Merganser [engelsk]   Vi hadde to ind. ved River Kosi 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rustbrynbladdanser [norsk]    Rufous-browed Tyrannulet [engelsk]   Phylloscartes superciliaris [latin]   4 Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunbrillebladdanser [norsk]    Bay-ringed Tyrannulet [engelsk]   Phylloscartes sylviolus [latin]   1 Cruce Caballero 2.12., 2 Iguazú 4.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anseranas semipalmata [latin]    Skjæregås [norsk]   Magpie Goose [engelsk]   Ca. 50 Cairns 17.-19.11. og 10 Redland Bay 19.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
komme til sine sanser [norsk]    jirpmiid(is) ala beassat [samisk]   (vfr)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Red-breasted Merganser [engelsk]    Siland [norsk]   Mergus serrator [latin]   Opptil 5 ind. 5., 7. og 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Strukturerte referanser [norsk]    Structured References [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
akkreditiver, referanser [norsk]    credentials [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no