Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ansvarsbegrensning [norsk]    Mest brukt i selskapsretten. Uttrykk for at man bare ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no