Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Antarktis [tysk]    (kontinent) Antarktis
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Antarktis [norsk]    Antarctica [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft