Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anthoscopus musculus [latin]    Brunpungmeis [norsk]   Mouse-coloured Penduline Tit [engelsk]   Two sightings: 1 bird seen in scrub at Lake Bogoria 23/11 and 1 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no