Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anthreptes orientalis [latin]    Tornsolfugl [norsk]   Eastern Violet-backed Sunbird [engelsk]   Fairly common at Lake Baringo with 10 birds seen here 21/11, 5 birds 22/11 and 2 birds 23/11. Also 1 in Tsavo West NP 1/12 and 2 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no