Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Chalcoparia singalensis / Anthreptes singalensis [latin]    Rødkinnsolfugl [norsk]   Ruby-cheeked Sunbird [engelsk]   1 imm M Sukau 14., 1 M Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no