Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Anthus godlewskii [latin]    Mongolpiplerke [norsk]   Blyth's Pipit [engelsk]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anthus godlewskii [latin]    Mongolpiplerke [norsk]   Blyth’s Pipit [engelsk]   Sett eller hørt 10 dager. Hovedsakelig enkeltindivider. 2 Happy Island den 6. og 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no