Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anthus gustavi [latin]    Tundrapiplerke [norsk]   Pechora Pipit [engelsk]   Fåtallig. Som regel sett eller hørt trekkende høyt oppe. Gode observasjoner på bakken kun ved Beidaihe den 2. og 3.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no