Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anthus hellmayri [latin]    Pampaspiplerke [norsk]   Hellmayr's Pipit [engelsk]   2 Lago Pozuelos 16.11., 1 El Infiernillo 21.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no